Структура та органи управління закладу освіти

Система управління Глинянського ЗЗСО І-ІІІ ступенів відповідає ст. 24 Закону України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 та Статуту закладу.

Управління Глинянським ЗЗСО І-ІІІ ступенів в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу, здійснюють:

1) засновник: Засновником Глинянського ЗЗСО І-ІІІ ступенів є Глинянська міська рада Львівського району Львівської області, заклад підпорядкований відділу освіти, культури, молоді та спорту, охорони здоров'я та соціальних послуг Глинянської міської ради Львівського району Львівської області;

2) керівник закладу освіти: директор Глинянського ЗЗСО І-ІІІ ступенів – Когут Тарас Богданович. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу. Повноваження та відповідальність керівника закладу освіти визначається законом та установчими документами закладу освіти;

3) постійно діючий дорадчий колегіальний орган управління закладу освіти: педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом і Статутом закладу освіти. Керівник закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом;

4) колегіальний орган громадського самоврядування: Рада школи.

Вищим органом громадського самоврядування Закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. У період між загальними зборами діє рада Закладу. Очолює раду закладу освіти голова, який обирається із складу ради;

5) органи самоврядування здобувачів освіти: учнівське самоврядування;

6) інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти. У закладі створені і діють піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, положення про які затверджено педагогічною радою та наказом по школі .

Кiлькiсть переглядiв: 275